Sử dụng Pegasus Mail

1. Khai báo tài khoản và địa chỉ Mail Server:        * Đối với phiên bản Pmail_3.12b:

        – Trên màn hình nền Windows, chọn Start->Program->Pegasus Mail for Win32->Pegasus

        Mail for Win32 để mở chương trình Pegasus Mail.

        – Tiếp theo, chương trình yêu cầu bạn khai báo tài khoản email và địa chỉ Mail Server và             

           nhận thư. Thao tác cụ thể như sau:

        + Nhắp vào biểu tượng bieutuong.gif (1122 bytes)

        + Trong hộp thoại vừa được hiển thị, nhắp OK.

        + Tiếp theo nhắp Next.

        + Nhập địa chỉ email của bạn vào khung, ví dụ: hhgiang@ctu.edu.vn. Xong nhắp Next.

        + Nhập địa chỉ server nhận thư (POP3 Server): mail.ctu.edu.vn

           Xong, nhấn vào nút Next.

        +   Nhập tài khoản vào ô username và password. Xong, nhấn vào nút  Next.

        + Nhập địa chỉ server gởi thư (SMTP Server): mail.ctu.edu.vn.

           Xong, nhấn vào nút Next.

        + Chọn DialUp nếu bạn sử dụng modem, ngược lại chọn Network . Xong, nhấn vào nút Next

        + Cuối cùng nhắp Finish.

        * Đối với phiên bản Pmail_3.12c:

        – Từ màn hình nền Windows, bạn chọn Start->Program->Pegasus Mail for Win32->Pegasus

         Mail for Win32 để mở chương trình Pegasus Mail.

        – Trên thanh Menu của chương trình, chọn File->Network configuration.

        – Trong hộp thoại được hiển thị, chọn mục Generral: Nhập địa chỉ email của bạn vào khung

        My Internet email address is. Ví dụ: student@ctu.edu.vn

        – Chọn qua mục Receiving (POP3):

        + Trong khung POP3 host, nhập vào mail.ctu.edu.vn

        + Nhập lần lượt username và password vào khung Username password

        – Chọn qua mục Sending (SMTP): Trong khung SMTP host, nhập vào mail.ctu.edu.vn

        – Xong nhắp nút OK bên dưới hộp thoại để kết thúc.

        2. Tạo email để gởi:    

        – Trên thanh công cụ, Nhắp vào biểu tượng taomoi.gif (954 bytes), Pegasus Mail sẽ kích hoạt chương trình để bạn

        soạn thảo email. Các bước tiếp theo, tương tự như trong Outlook Express hay World Client. Cụ

        thể như sau:

        + Nhập địa chỉ người nhận vào khung To:

        + Nhập chủ đề thư vào khung Subj:

        + Nhập địa chỉ những người nhận khác vào khung CC:

        + Nhập nội dung thư vào khung soạn thảo bên dưới.

        – Xong, nhắp vào biểu tượng send3.gif (1054 bytes) để gởi.

        – Trường hợp muốn gởi kèm tập tin, bạn thực hiện thêm các bước sau trước khi nhấn Sent:

        + Cũng trong khung soạn thảo email này, nhắp mục Attachments hay nhấn phím F7.       

        + Nhắp vào nút attachment3.gif (1045 bytes) bên dưới để chọn tập tin đính kèm. Lặp lại bước này nếu

         bạn muốn chọn nhiều tập tin.

        + Nếu lỡ chọn nhằm tập tin, bạn nhắp vào nó rồi nhắp nút remove.gif (1112 bytes) để bỏ nó.

        + Xong, trở lại khung soạn thảo bằng cách chọn mục Message hay nhấn phím F8.

        + Cuối cùng, nhắp vào biểu tượng Sent để gởi.  

        – Trường hợp muốn sử dụng chức năng BCC hay Reply To như trong World Client, sau khi soạn nội dung xong, bạn

        chọn mục Special hay nhấn phím F9. Trong khung Blind CC, nhập địa chỉ của những người nhận; trong khung Send

        replies to, nhập địa chỉ bạn muốn nhận thư hồi âm. Xong chọn lại mục Message và nhắp biểu tượng Sent để gởi.

        – Trường hợp đường truyền bận hay vì một lý do khách quan nào khác làm cho Pegasus Mail không thể gởi thư đi được,

        nó sẽ đưa các thư này vào hàng đợi. Bạn có thể xem bằng cách chọn File->Review queued mail trên thanh Menu.

        Sau đó nhắp vào biểu tượng sendnow2.gif (1166 bytes) trong khung vừa hiển thị để thực hiện lại việc gởi thư.

3. Check mail:

         Một trong những đặc điểm nổi bật của Pegasus Mail là cho phép bạn kiểm tra trước khi nhận thư. Nghĩa

        là, nó cho phép bạn xem trước chủ đề (subject) thư từ Mail Server. Sau đó, bạn có thể quyết định tải về hay

        xóa bỏ. Cụ thể như sau:

        – Từ thanh Menu của chương trình, chọn File->Selective mail download. Pegasus Mail sẽ tải và cho hiển thị các tiêu đề

        thư gởi đến cho bạn. Khi đó:

        + Để tải thư về nhưng vẫn giữ một bản sao ở Server, chọn tiêu đề thư (bằng cách nhắp vào nó), nhắp biểu 

        tượng taive.gif (1249 bytes) để đánh dấu.  Sau đó nhắp biểu tượng

        + Để tải thư về và xóa hẳn bản sao ở Server, chọn tiêu đề thư rồi nhắp biểu tượng taixoa.gif (1302 bytes).

Sau đó nhắp biểu tượng  

        + Để xóa thư mà không tải về, chọn tiểu đề thư rồi nhắp biểu tượng xoathu.gif (1237 bytes).

         Sau đó nhắp biểu tượng .

        – Tiếp theo là thao tác đọc thư:

        + Trong khung liệt kê danh sách các thư được tải về, nhắp vào tiêu đề thư cần đọc và chọn biểu tượng open.gif (1105 bytes). Sau

        khi đọc xong, bạn có thể nhắp vào biểu tượng thutruoc.gif (962 bytes), thusau.gif (972 bytes) để đọc các thư khác.

        + Để hồi âm, nhắp vào tiêu đề thư cần hồi âm và chọn biểu tượng reply3.gif (1063 bytes)

        + Để gởi thư này cho người khác, nhắp vào tiêu đề thư cần gởi và chọn biểu tượng forward3.gif (1132 bytes)

        + Để xóa thư, nhắp vào tiêu đề thư cần xóa và chọn biểu tượng delete3.gif (1144 bytes)

        – Mặt khác, bạn có thể tải thư về mà không cần xem trước bằng cách chọn File->Check host for new mail từ menu

        chương trình.

Advertisements
Published in: on January 23, 2008 at 5:01 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://namctu.wordpress.com/2008/01/23/s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-pegasus-mail/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: