Tao hinh nen (background) cho thu muc

Bước 1: tạo 1 thư mục cố định chứa file ảnh. Ví dụ:C:\FolderBackground\. Sau đó copy file ảnh vào thư mục này. Ví dụ: C:\FolderBackground\FB.jpg

Bước 2: Vào Start > Run > gõ vào notepad rồi nhấn phím Enter dể khởi động Notepad.exe.

Image

Copy cái này vào Notepad sau đó đổi đường dẫn C:\FolderBackground\FB.jpg bằng đường dẫn đến file hình của bạn!

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
ICONAREA_IMAGE=C:\FolderBackground\FB.jpg
ICONAREA_TEXT=

Image

Xong, save lại với tên là Desktop.ini. Save vào thư mục My Documents. Nếu máy có hỏi gì gì đó (thực ra nó hỏi là có save chồng file cũ không!!) thì chọn YES.
Thê là xong. Ban mở Windows Explorer len (dùng phím Windows + E) vào My Documents bạn se thấy sụ thay đổi.

Image

NOTE: Bạn có thể copy tập tin Desktop.ini vào bất kỳ thư mục nào bạn
muốn nhúng ảnh nền. Bạn còn có thể thay đổ màu sắc của tên các tập tin
và thư mục bằng cách thay đổi giá trị của màu trong tham số CONAREA_TEXT=. Ví dụ: ICONAREA_TEXT=16777215 se cho chữ màu trắng

Advertisements
Published in: on December 11, 2008 at 9:01 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://namctu.wordpress.com/2008/12/11/tao-hinh-nen-background-cho-thu-muc/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: