Khong cho phep tao Thumbnail

Với bất cứ thư mục nào được đặt ở chế độ hiển thị Thumbnail View (hiển thị các hình ảnh thu nhỏ của các tập tin video và hình ảnh) đều sẽ tạo ra tập tin tên là Thumbs.db.

Đây không phải là virus (nhưng nhiều người vẫn “vu oan” cho “thằng nhỏ” là virus), mà Windows tạo ra file này nhằm tăng tốc độ hiển thị video, hình ảnh cho lần duyệt tiếp theo của bạn trong chế độ Thumbnail View.

Nếu muốn ngăn không cho Windows tạo ra file này nữa để tránh “oán” nhầm là virus thì bạn có thể làm như sau:

  • Mở My Computer ~> vào menu Tools ~> chọn Folder Options.
  • Chuyển sang thẻ View.
  • Trong mục Files and Folders ~> đánh dấu chọn vào mục Do not cache thumbnails.
  • Nhấn Ok để áp dụng.

Kể từ bây giờ, file Thumbs.db sẽ không còn được tạo nữa. Tuy nhiên, việc hiển thị hình ảnh và video trong chế độ Thumbnail View cũng sẽ giảm đi.

Advertisements
Published in: on December 28, 2008 at 8:52 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://namctu.wordpress.com/2008/12/28/khong-cho-phep-tao-thumbnail/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: