Khoi phuc thu muc an khi bi virus

Trong nhiều trường hợp thường là do virus tấn công mà các thư mục ẩn của hệ thống không thể hiển thị ngay cả khi đã kích hoạt tùy chọn “Show hidden files and folders” trong Folder Options. Một số phương pháp sau sẽ giúp xử lý vấn đề này.

1. Sửa đổi trong Registry
– Vào Start/Run gõ lệnh regedit. Tìm đến đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\
Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL

– Tìm và xóa mục có tên CheckedValue và giá trị là 2.
Tạo một DWORD mới, bằng cách bấm chuột phải lên khung chọn New/DWORD Value, tạo cho nó với cái tên CheckedValue rồi nhập cho nó số giá trị là 1.

2.Chạy mã registry

– Mở Notepad và sao chép đoạn mã này vào Notepad, sau đó lưu tập tin Notepad này vào máy tính với tên là folderoption.reg.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden]

“Text”= “@shell32.dll,-30499”

“Type”=“group”

“Bitmap”=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,0,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,53,00,\48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,34,00,00,0

“HelpID”=“shell.hlp#51131”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN]

“RegPath”=“Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced”

“Text”=“@shell32.dll,-30501”

“Type”=“radio”

“CheckedValue”=dword:00000002

“ValueName”=“Hidden”

“DefaultValue”=dword:00000002

“HkeyRoot”=dword:80000001

“HelpID”=“shell.hlp#51104”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]

“RegPath”=“Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced”

“Text”=“@shell32.dll,-30500”

“Type”=“radio”

“CheckedValue”=dword:00000001

“ValueName”=“Hidden”

“DefaultValue”=dword:00000002

“HkeyRoot”=dword:80000001

“HelpID”=“shell.hlp#51105”

– Đóng Notepad và click đôi chuột vào file mới này. Chọn Yes. Một thông báo xác nhận sẽ hiển thị, click OK. Tiến hành kiểm tra lại việc hiển thị của các thư mục ẩn sau khi thực hiện 2 phương pháp trên.

Theo Tuổi Trẻ Online

Advertisements
Published in: on January 6, 2009 at 3:05 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://namctu.wordpress.com/2009/01/06/khoi-phuc-thu-muc-an-khi-bi-virus/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: