Để Firefox chạy nhanh gấp 10 lần

1. Đầu tiên, bạn gõ lệnh about:config lên thanh địa chỉ trình duyệt Firefox và nhấn Enter. Sau đó, cuộn con chuột xuống dưới và tìm đến các thành phần sau đây và thay đổi lại thiết lập của nó:

– Đổi giá trị của network.http.proxy.pipelining thành True

– Đổi giá trị của network.http.pipelining thành True

– Gán network.http.pipelining.maxrequests về một con số bất kỳ, chẳng hạn là 30. Điều này có nghĩa Firefox sẽ thự hiện 30 câu lệnh (requests) cùng một lúc.

– Cuối cùng, nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên trang và chọn giá trị New –> Interger. Sau đó gán vào tên của nó: nglayout.initialpaint.delay và gán gia trị 0 cho nó. Giá trị này có ý nghĩa là khoảng thời gian trình duyệt chờ đợi trước khi thực hiện mệnh lệnh vừa nhận được.

2. Cách thứ hai, người dùng có thể thiết lập lại cho mạng Internet ADSL.

Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn gõ lệnh about:config lên thanh địa chỉ trình duyệt Firefox và nhấn Enter. Sau đó, bạn tìm các thành phần dưới đây để thay đổi thiết lập:

– Gán network.http.pipelining.maxrequests lên giá trị 100.

– Gán network.http.max-connections lên giá trị 64

– Đổi giá trị của network.http.proxy.pipelining thành True

– Gán network.http.max-persistent-connections-per-server về giá trị 8

– Đổi giá trị của network.http.pipelining thành true

– Gán network.http.max-connections-per-server về giá trị 21

Cuối cùng, bạn nhấp chuột phải lên trang và chọn New-> Integer. Tiếp đó, bạn đặt tên thành nglayout.initialpaint.delay và gán về giá trị 0.

T.Vũ

Theo dantri

Advertisements
Published in: on January 29, 2009 at 4:22 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://namctu.wordpress.com/2009/01/29/d%e1%bb%83-firefox-ch%e1%ba%a1y-nhanh-g%e1%ba%a5p-10-l%e1%ba%a7n/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: